Belépés

H K S C P S V
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 
 

Látogató számláló

 • Weboldal számláló: 17,774,452
 • Egyedi látogató: 19,803

  TIOP - Bemutatkozás

  Zárókonferencia
  Zárókonferencia
  Zárókonferencia
  Zárókonferencia
  Zárókonferencia
  Zárókonferencia
  Keszthely ünnepélyes eszközátadás
  Zárókonferencia
  Zárókonferencia
  Ünnepélyes tankonyha átadás Egyházasgergén

  A

  TIOP-3.1.1-09/1-2009-0022
  Az Országos Egyházi TISZK központi képzőhelyein a kiemelten támogatott képzések tanműhelyeinek, tantermeinek korszerű eszközökkel való felszerelése, az eszközbeszerzéshez kapcsolódó épület felújítás
  című projekt

  BEMUTATÁSA

  Általános rész

  A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program átfogó célja – kapcsolódva az TÁMOP célrendszeréhez –az aktivitás növelése.

  Az oktatási infrastruktúra fejlesztésének célja az egész életen át tartó tanuláshoz és munkaerő-piaci helytálláshoz szükséges közoktatási infrastrukturális feltételek megteremtése, a felsőoktatás gazdasági és társadalmi igényekhez való rugalmas alkalmazkodásának erősítéséhez és az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése.

  E cél eléréséhez nélkülözhetetlen a megfelelő minőségi humánerőforrás megléte. Ennek előfeltétele
  egyrészt, hogy az ország bármelyik részén, bármilyen településen élők egyenlő eséllyel jussanak hozzá a megfelelő minőségű humán közszolgáltatásokhoz, másrészt, hogy a fenti közszolgáltatásokat nyújtó intézményrendszerek – szükséges átalakításuk után – hatékonyan és hosszú távon is fenntartható módon tudjanak működni.

  Ezt a célt felismerve az Országos Egyházi TISZK Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. „A szakképzés és felnőttképzés infrastruktúrájának átalakítása” konstrukció keretében kiírt a  „TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések”című pályázati felhívásra benyújtott  „Az Országos Egyházi TISZK központi képzőhelyein a kiemelten támogatott képzések tanműhelyeinek, tantermeinek korszerű eszközökkel való felszerelése, az eszközbeszerzéshez kapcsolódó épület felújítás.” tárgyú pályázatának Támogatási Szerződése a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (Támogató) képviseletében, az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., mint közreműködő szervezet (Közreműködő Szervezet) és az Országos Egyházi TISZK Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft., mint kedvezményezett között 2010. március 23-án aláírásra került.

  A fejlesztés hatására létrejövő korszerűbb intézményhálózat biztosítja a szakképzés hatékony működését és működtetését, amelyhez - az élethosszig tartó tanulás elvárásainak megfelelően - elengedhetetlen a korszerű technikai eszközökkel felszerelt tanműhelyek kialakítása.

  A fejlesztés hozzásegít a szakképzett pályakezdők elhelyezkedési mutatóinak javulásához, illetve a gazdaság szereplőivel való új együttműködési programok indításához. A megfogalmazott átfogó célok eléréséhez járul hozzá a tervezett fejlesztési program megvalósítása.

  A korszerűbb intézményi tanműhelyek (eszközbeszerzés) javítják a tanulók munkaerőpiac esélyeit, illetve a felnőttképzésben is használható tanműhelyek és képzési eszközök erősítik az egész életen át tartó tanulás feltételeit.

  A program megvalósítása során különös figyelmet fordítunk az esélyegyenlőségi (roma kisebbség, fogyatékkal élők, nők-férfiak) és környezeti fenntarthatósági szempontok maradéktalan érvényesítésére. A program megvalósítása során megvalósított disszeminációs tevékenység hozzájárul a pozitív minták széles körben való elterjesztéséhez.

  A projekt céljai:

  A projekt átfogó célja az élethosszig tartó tanulás feltételeinek megteremtése, a szakképzés minőségének javítása, a szakképzés és a munkaerőpiac közti összhang megteremtése, a gyakorlati képzés feltételeinek javítása.

  A program közvetlen célkitűzése, hogy a kialakítandó TISZK-ben megfelelő fizikai környezet (csúcstechnológiával felszerelt és magas eszközkihasználtságot biztosító tanulási környezet)álljon rendelkezésre a gyakorlatorientált és moduláris képzéshez annak érdekében, hogy a korszerűbb szakképzési rendszer hozzájárulhasson a regionális különbségek mérsékléséhez és a megfogalmazott horizontális célkitűzések eléréséhez.

  További célok:

  • Tudásintegrált, gyakorlat-orientált szakképzési rendszer fizikai infrastrukturális hátterének költség-hatékony kialakítása/javítása, amely képes a folyamatosan változó, csúcstechnológiai és munkaerő-piaci igények kielégítésére, a pályakezdő munkanélküliség, illetve az oktatási esélyegyenlőtlenségek csökkentésére, az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak átadására.
    
  • A munkaerő-piaci és társadalmi integrációt segítő szolgáltatások fejlesztése, infrastrukturális feltételeinek megteremtése/javítása a vendéglátás-idegenforgalom, építészet, gépészet, nyomdaipar, környezetgazdálkodás és szociális szakmacsoportokban, amelynek keretében a szak- és felnőttképzés infrastruktúrájának fejlesztésére kerül sor, összehangolva azt a munkaerő-piaci alkalmazkodást segítő intézményrendszer fejlesztésével.
    
  • A szakképzés és felnőttképzés infrastruktúrájának egyidejű fejlesztésével az intézményrendszer költséghatékonysága érdekében egyidejűleg történik a tartalmi és módszertani fejlesztés is.

  A megfogalmazott konkrét célok eléréséhez járul hozzá a korszerű éstranszparens projektmenedzsmenti tevékenységgel megvalósítandó fejlesztés.

  A projekt bemutatása

  Projekt azonosító száma:TIOP-3.1.1-09/1-2009-0022
  A Szerződés tárgya: Az Országos Egyházi TISZK központi képzőhelyein a kiemelten támogatott képzések tanműhelyeinek, tantermeinek korszerű eszközökkel való felszerelése, az eszközbeszerzéshez kapcsolódó épület felújítás

  Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

  A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja:2010. 03. 01.
  A Projekt fizikai megvalósításának tervezett napja:2012. 02. 29.

  A Projekt költsége, a támogatás forrása és összege

  A Projekt elszámolható összköltsége 686.826.276 Ft, azaz hatszáznyolcvanhatmillió-nyolcszázhuszonhatezer-kétszázhetvenhat forint.
  A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 90 %-a, de legfeljebb 618.143.649 Ft, azaz hatszáztizennyolcmillió-száznegyvenháromezer-hatszáznegyvenkilencforint.
  A támogatás forrása: Strukturális Alapok – Európai Regionális Fejlesztési Alap
  Az önrész mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 10%-a, de legfeljebb 68.682.627 Ft, azaz hatvannyolcmillió-hatszáznyolcvankettőezer-hatszázhuszonhét forint.

  A projekt költségvetése:

  tevékenység megnevezése

  Eredeti költségvetés

  I. Projekt előkészítés költségei:

  5.850.000

  II. Projektmenedzsment:

  47.653.584

  IV. Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások:

  25.182.000

  V. Egyéb szolgáltatások:

  21.620.000

  VI. Építés, felújítás, bővítés, eszközbeszerzés (ERFA)

  553.285.347

  -          ből: épület átalakítás, felújítás

  59.432.652

  -          ből: Baja

  26.633.195

  -          ből: Egyházasgerge

  2.082.099

  -          ből: Kazincbarcika

  431.197.191

  -          ből: Keszthely:

  14.457.390

  -          ből: Pétfürdő

  19.482.820

   VII. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség:

  4.568.000

  Tartalék:

  28.667.345

  összesen:

  686.826.276

  A projektmenedzsment a pályázati útmutató szerint, a pályázatban foglalt költségkereteken belül jött létre. A projektmenedzsment a Támogatási Szerződés szerint végzi a projekt megvalósítását.

  A projektmenedzsment állománya a következő:

  1 fő vezető projektmenedzser,
  1 fő pénzügyi projektmenedzser,
  1 fő ERFA menedzser,
  1 fő projekt asszisztens,
  1 fő műszaki projekt asszisztens.

  A projekt menedzsment tagjai és feladatkörük:

  Farkas Kálmán

  vezető projektmenedzser

  tiop [dot] vezeto [at] egyhazitiszk [dot] hu

  Bartha Miklósné

  pénzügyi projektmenedzser

  tiop [dot] penzugy [at] egyhazitiszk [dot] hu

  Kovács Réka

  projektasszisztens

  tiop [dot] titkarsag [at] egyhazitiszk [dot] hu

  Szűcs Imre

  ERFA menedzser

  tiop [dot] erfa [at] gmail [dot] com

  Fehér Béla

  műszaki projektasszisztens

  bela [dot] feher [at] gmail [dot] com

  A megvalósítás helyszínei:

  Don Bosco Általános Iskola Szakiskola Szakközépiskola és Kollégium
  3700 Kazincbarcika, Május 1. út 11.
  Telefon / Fax: +36 48 512 732
  E-mail: donbosco [dot] szakiskola [at] upcmail [dot] hu
  Honlap: www.don-bosco.sulinet.hu
  Don Bosco Szakiskola - Kazincbarcika

  Farkas Edit Gazdasszonyképző Szakiskola és Kollégium
  8360 Keszthely, Fő tér 10.
  telefon: +36 83 313 474  fax: +36 83 313 474 
  E-mail: suli5960 [at] zala [dot] sulinet [dot] hu  farkase [at] lycos [dot] com
  Honlap: http://farkase.tripod.com/index.html
  Farkas Edit Szakiskola - Keszthely

  Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium
  8105 Pétfürdő, Hősök tere 10.
  Telefon: +36 88 476 211 fax: +36 88 476 042
  E-mail: kolping [at] kolpingpet [dot] hu
  Honlap: www.kolpingpet.hu
  Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium - Pétfürdő

  Szent József Katolikus Szakiskola és Speciális Szakiskola
  3185 Egyházasgerge, Dobroda major
  Telefon: +36 32 452 111 Fax: +36 32 452 111
  E-mail: szentjozsef [at] freemail [dot] sulinet [dot] hu
  Honlap: www.szentjozsef.fw.hu/
  Szent József Katolikus Szakiskola és Speciális Szakiskola - Egyházasgerge

  Szent László Általános Művelődési Központ
  6500, Baja Katona József u. 3.
  Telefon: +36 79 523 770, Fax: +36 79 523 783
  E-mail: amk [at] sztlaszlo-baja [dot] sulinet [dot] hu
  Honlap: http://www.sztlaszlo.hu/fooldal.html
  Szent László ÁMK Szakközépiskolája - Baja

   

  A pályázat által érintett területek az alábbi térképen láthatóak:

   

  TIOP projektmenedzsment (Bartha Miklósné, Kovács Réka, Szűcs Imre, Fehér Béla, Farkas Kálmán)


  Országos Egyházi TISZK Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. | 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11.
  FNYSZ: 00325-2011| Levelezési címe: 1056 Budapest, Molnár utca 10. | Telefon: +36 1 235 0358| Fax: +36 1 235 0359